Trenerzy Inicjatyw

Monika Czurczak
Trenerka, coach, psycholożka. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2006 roku jestem członkiem Klubu Myśli Społecznej INICJATYWY. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK), oraz od 2008 roku członek Klubu Coacha w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliłam uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach m.in. Szkole Trenerów Biznesu TROP, “The Art And Science of Coaching” (Erickson College International, ICF), Certyfikacja Hogan Assessment Systems.

Obecnie pracuje na stanowisku st. specjalisty ds. rozwoju i coachingu w instytucji finansowej. Od dłuższego już czasu zgłębiam tajniki szeroko rozumianego rozwoju osobistego i jego związku z osiąganiem celów. Pasja, zaangażowanie, oraz poczucie osobistej odpowiedzialności towarzyszą mi w każdej dziedzinie życia. Natomiast skuteczna komunikacja pomaga w pracy zespołowej, oraz w efektywnym rozwiązywaniu sytuacji trudnych, zarówno grupowych jak i indywidualnych. W pracy z ludźmi jestem skupiona na efektywności i osiąganiu wyznaczonych celów, w połączeniu z potrzebami, wartościami i dbałością o relacje międzyludzkie. Prywatnie jestem miłośniczką bliskich i dalszych podróży po świecie.

dr Katarzyna Iwińska
Doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas (doktorat na temat podmiotowego działania jednostek), pracownik dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Interesuje się problemami aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, działalnością ngo w Polsce, rozwiązywaniem konfliktów i socjologią procesów grupowych. Prowadzi autorski program zajęć “Rozwiązywanie konfliktów społecznych i ekologicznych” na Politechnice Warszawskiej oraz szkolenia z negocjacji i konsultacji społecznych. W ramach pracy dydaktycznej na uczelni stara się stosować techniki i aktywne metody warsztatowe. Współorganizuje i prowadzi Warsztaty Umiejętności Trenerskich. W Inicjatywach koordynuje projekty edukacyjne i badawcze.

Od kilku lat pracuje przy organizacji konsultacji społecznych (we współpracy z prof. Andrzejem Kraszewskim) i uczestniczy w zespołach negocjacyjnych w sprawach związanych z konfliktami społecznymi i ekologicznymi. Jest współautorką opracowań z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko, idei zrównoważonego rozwoju i demokracji środowiskowej. Współzałożycielka i wiceprezeska Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy. Od początku 2005 roku zajmuje się pracą szkoleniową w Inicjatywach: ma doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności społecznych (dla sektora biznesu, administracji i organizacji pozarządowych).

Bożena Janowska
Trenerka, konsultant, psycholog, doradca zawodowy. Jako trenerka specjalizuję się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem i rozwojem umiejętności osobistych. Kreuję i prowadzę szkolenia z wyżej wymienionych za-kresów, które kierowane są do różnych grup zawodowych i na różnych poziomach kompetencji.

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej i Doradztwa Zawodowego oraz planowania ścieżek karier w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Dodatkowo zdobyłam dyplom Studium Reklamy, a także Studium Oświaty i Kultury Dorosłych. Ukończyłam cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu coachingu, wiele szkoleń i kursów dla trenerów grupowych. Jestem licencjonowaną trenerką programu “Spadochron” Richarda Bollesa.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych.

Realizuję samodzielnie lub współuczestniczę w realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dotyczących opracowywania, wdrażania i monitorowania systemu ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji, opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, rozpoznawania i analiz potrzeb szkoleniowych, coachingu indywidualnego.

Jestem członkiem szkoleniowych zespołów projektowych Znajdź pracę! oraz Warsztatów Umiejętności Trenerskich organizowanych przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy.

Agnieszka Jastrzębska
Najważniejsze jest dla mnie, aby robić to, co lubię i mieć pasje. Jestem absolwentką psychologii i filozofii oraz studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Trenerstwem zajmuję się od kilku lat. Współprowadziłam warsztaty dla studentów warszawskich uczelni (m.in. z metod poszukiwania pracy i kreatywnego myślenia). Prowadziłam warsztaty “Uczyć się – ale jak?” Dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach programu ” Wolontariat studencki”.

Staże i praktyki m.in. w Centrum Karier Politechniki Warszawskiej i firmie szkoleniowej Norman Benett pozwoliły mi zdobyć cenne doświadczenia i utwierdzić, że praca z ludźmi i wspieranie ich rozwoju może być nie tylko pracą, ale również sposobem na życie.

Z Klubem Myśli Społecznej “Inicjatywy” związana jestem od 2005 roku, w tym czasie uczestniczyłam w głównych działaniach Stowarzyszenia. W ramach projektów szkoleniowych ( również międzynarodowych) prowadziłam warsztaty umiejętności radzenia sobie na rynku pracy dla maturzystów oraz szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich (WUT).

Na co dzień pracuję w Dziale Zasobów Ludzkich, gdzie zajmuję się rekrutacją i rozwojem pracowników.

Karolina Lignar
Socjolożka, trenerka, specjalista ds. rekrutacji i HR. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2002 roku prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji i autoprezentacji. Główne zainteresowania w pracy trenerskiej to komunikacja międzykulturowa, coaching oraz techniki wystąpień publicznych.

Anna Penconek

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Wspieranie rozwoju osobowości oraz studiów podyplomowych “Negocjacje i Mediacje” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Trenerka Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy. Prowadzi zajęcia dotyczące konfliktów ekologicznych i negocjacji na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Piątkowski
Z wykształcenia jestem aktorem. Skończyłem PWSFTViT w Łodzi i współpracuję z Teatrem Żydowskim i Teatrem Druga Strefa w Warszawie oraz Teatrem Powszechnym w Łodzi.

Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Praktyczna Psychologia Społeczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Kurs Retoryki Praktycznej i Krytyki przy Instytucie Badań Literackich PAN. Od dwóch lat jestem klubowiczem Inicjatyw – skończyłem Warsztaty Umiejętności Trenerskich i obecnie ciągle podnoszę swoje kwalifikacje trenerskie. Prowadzę szkolenia ze sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Wirginia Prejs
Trenerka, psycholożka, specjalistka ds. monitorowania rasizmu i ksenofobii. Absolwentka psychologii i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi m. in. warsztaty z inteligencji emocjonalnej, planowania kariery i autoprezentacji (projekt „Znajdź pracę”), związana była też z międzynarodowym projektem „Warsztaty międzykulturowe”. Na co dzień pracuje w Zespole Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii MSWiA, gdzie zajmuje się m. in. szkoleniami dla Policji związanymi z problematyką praw człowieka. W czasie wolnym pasjonatka wspinaczki.