Inne szkolenia

Razem dla Regionu

Projekt realizowany w latach 2008 – 2009 wspólnie z Collegium Civitas i Technologie-Netzwerk Berlin e. V. Projekt skierowany był do działaczy organizacji pozarządowych i pracowników administracji z terenu woj. podlaskiego. W ramach projektu zorganizowaliśmy zajęcia o charakterze studiów podyplomowych, cykl szkoleń, doradztwo dla uczestników oraz konferencję podsumowującą.

Podstawowe Umiejętności Trenerskich dla studentów Collegium Civitas

W semestrze zimowym 2007/2008 trenerzy Inicjatywy prowadzą semestralne zajęcia dla studentów Collegium Civitas pt: Podstawowe Umiejętności Trenerskie. W czasie zajęć studenci uczestniczą w mini-warsztatach trenerskich, których głównym celem jest przekazanie studentom ścieżki psychologii społecznej wiedzy o zawodzie trenera oraz podstawowych doświadczeń i umiejętności dotyczących komunikacji z grupą szkoleniową, metod i technik pracy z grupą oraz projektowania i przygotowywania warsztatów.

Tolerance of diversity and otherness

We wrześniu 2007 r. zorganizowaliśmy projekt szkoleniowy „Tolerance of diversity and otherness„. W projekcie wzięli udział liderzy organizacji pozarządowych z Turcji, Bułgarii, Hiszpanii i Portugalii. Tematem projektu była tolerancja dla odmienności i różnorodności.

Znajdź pracę!

Pierwsza edycja warsztatów znajdź pracę odbyła się w 2002 r. w Radomsku. Szkolenia organizowane dla maturzystów radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych odbywają się co roku. W 2007 r. zorganizowaliśmy piątą edycję warsztatów (jedna edycja odbyła się w Mszczonowie).

Jak ciekawie uczyć?

W 2004 r. na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowaliśmy warsztaty dla studentów oraz wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych „Jak ciekawie uczyć?”. Celem kilkumiesięcznych warsztatów było uzupełnienie wiedzy i umiejętności trenerskich. Warsztaty skierowane były do osób, które planowały związać swoją przyszłość zawodową z nauczaniem, prowadzeniem szkoleń itp. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie warsztatami rozwinęliśmy je w Warsztaty Umiejętności Trenerskich.

Warsztaty Umiejętności Trenerskich

W lipcu 2005 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy Warsztaty Umiejętności Trenerskich. Pierwsze dwie edycje warsztatów złożone były z dwóch poziomów: podstawowego i zaawansowanego. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które uczą, prowadzą szkolenia, warsztaty itp. W 2006 r. odbyła się kolejna dwupoziomowa edycja warsztatów. W 2007 r. warsztaty wydłużone zostały do czterech dni szkoleniowych. Jesienią zorganizowaliśmy szkolenia na poziomie zaawansowanym z zakresu autoprezentacji, projektowania szkoleń, procesów grupowych.

Badania studentów prawa

W 2002 r. zrealizowaliśmy ogólnopolskie badania studentów kierunków prawniczych oraz badania pracodawców zatrudniających absolwentów prawa.
Pobierz raport z badań w formacie *.pdf

Współpraca międzynarodowa

W październiku 2002 r. wzięliśmy udział w projekcie międzynarodowym organizowanym we włoskim miasteczku San Pietro in Guarano. Kolejne projekty międzynarodowe odbywały się w hiszpańskim Toledo (w 2003 i w 2004 r.), w Suceavie w Rumunii (2004 r.), w Turcji w Adanie (w 2004 r. i 2005 r.) i w Izmirze (2004 r.), w Macedonii (2006 r.).

Shaping Future Career

W 2006 r. zorganizowaliśmy projekt szkoleniowy pod nazwą „Shaping Future Career”. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji młodzieżowych z Rumunii, Turcji, Włoch, Bułgarii i Polski. Celem szkoleń było poznanie podstawowych zasad organizacji szkoleń i projektów międzynarodowych związanych z wchodzeniem młodych ludzi na rynek pracy. Efektem projektu było przygotowanie projektów szkoleniowych skierowanych do młodych ludzi. Projekty będą realizowane przez organizacje, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu.
Więcej na stronie warsztatów (w jęz. angielskim)

Debaty Lewiatana

W 2005 r. zorganizowaliśmy w klubokawiarni Chłodna 25 w Warszawie cykl debat. Spotykaliśmy się raz w miesiącu na spotkaniach, na których dyskutowaliśmy m.in. o alternatywnych formach rodziny, prawdziwym życiu w wirtualnym świecie, miejscu religii w życiu społecznym, o tym, co nam przeszkadza w „Gazecie Wyborczej”. W czasie kolejnych spotkań dyskutowaliśmy także o książce Wiktora Osiatyńskiego „Rzeczpospolitej obywali”, książce Michała Witkowskiego „Lubiewo”, książce Bartosza Żurawickiego „Trzech panów w łóżku nie licząc psa”. Przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r. spotkaliśmy się z Krystianem Legierskim (tematem spotkanie było pytanie czy otwarty gej może zostać posłem).

Nasz konflikt – nasza odpowiedzialność

W 2005 r. zrealizowaliśmy projekt „Nasz konflikt – nasza odpowiedzialność”. Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie z Litwy, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Głównym celem projektu było zapoznanie uczestników z alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży i z ich rolą w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy projektu w czasie kursu zdobyli wiedzę o tym, jak pracować z młodzieżą w sytuacjach konfliktu, jak propagować wśród młodzieży ideę podejmowania odpowiedzialności za własne konflikty i prób rozwiązania konfliktów własnymi siłami, ewentualnie przy pomocy wykwalifikowanych mediatorów.

Dodaj komentarz