Art & Craft

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy organizuje Międzynarodowe Warsztaty Art&Craft finansowane w ramach akcji Warsztaty Grundtviga. Celem akcji jest umożliwienie dorosłym słuchaczom uczestnictwa w warsztatach organizowanych w innych krajach europejskich objętych programem ‘Uczenie się przez całe życie’ Grundtviga.

Art & Craft in English

Większość warsztatów artystycznych organizowanych jest dla uczestników z jednego kraju. Międzynarodowe Warsztaty Art&Craft dają unikalną możliwość doświadczenia różnic kulturowych w podejściu do sztuki i estetyki. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję nie tylko zdobyć nowe umiejętności, ale także wymienić się doświadczeniami w wielokulturowym środowisku. Warsztaty mają promować współpracę międzynarodową w zakresie edukacji.

Uczestnicy warsztatów będą uczyć się nie tylko od trenerów, ale także od siebie nawzajem. Uniwersalny i ponadczasowy język sztuki powinien znieść wszelkie bariery w tym zakresie. Rezultatem warsztatów – poza dziełami artystycznymi, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą do domu na pamiątkę – będzie także sieć kontaktów. Po warsztatach powstanie lista mailingowa i blog, za pomocą którego uczestnicy będą mogli utrzymywać kontakty, dodawać komentarze i zamieszczać zdjęcia. Być może w przyszłości zaowocuje to kolejnym wspólnym przedsięwzięciem artystycznym.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Data warsztatów: 09 -14.04.2011

Miejsce:  Łucznica (ok. 60 km od Warszawy)

Data przybycia: 08.04.2011
Data wyjazdu: 16.04.2011

Język warsztatów: angielski

Gupa docelowa: Dorośli (z wyjątkiem aktywnych zawodowo nauczycieli) zainteresowani  sztuką, chcący nabyć nowe umiejętności lub rozwijać posiadane talenty w tej dziedzinie. Uczestnicy mogą pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Turcji, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu (w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób z jednego kraju).  Planowana liczba uczestników – 20 (dwie grupy po 10 uczestników).

UWAGA! Rekrutacja na warsztaty została zakończona.

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztaty Art&Craft łączą cele edukacyjne z integracyjnymi. Uczestnicy będą pracować w dwóch grupach po 10 osób, poznając kolejno poszczególne techniki artystyczne. Podczas 7 dni warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznać 4 techniki:

  1. Wykonywanie witraży (2 dni)
  2. Malowanie na jedwabiu (2 dni)
  3. Batik (2 dni)
  4. Robienie biżuterii (1 dzień)

Spodziewane efekty:
Rozwinięcie zdolności manualnych

Samorozwój związany z doświadczeniem międzykulturowości

Zaspokojenie potrzeb estetycznych
Zwiększenie motywacji do wykonywania rękodzieła

Podniesienie poziomu kreatywności i samooceny

Samodzielnie wykonane rękodzieła, które mogą zostać zabrane jako pamiątki z warsztatów

 

INFORMACJE DODATKOWE

Dla uczestników z zagranicy koszty warsztatów są w 100% pokrywane przez Grundtvig. Koszty podróży (samolot/pociąg) zostaną zwrócone po przybyciu na miejsce.

Dla uczestników z Polski (max. 5 osób) warsztaty będą odpłatne. Rekrutacja uczestników z Polski rozpocznie się w listopadzie.

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w jedno- lub dwuosobowych pokojach w Łucznicy – historycznym dworku wyposażonym w pracownie artystyczne w pełni przygotowane do prowadzenia warsztatów.  Organizator zapewnia pełen serwis kawowy podczas warsztatów oraz wszystkie niezbędne materiały.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy drogą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu:

artandcraftworkshop@inicjatywy.org

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ‘Uczenie przez całe życie’ Grundtviga. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja Europejska I Agencja Narodowa nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.