Clubul de Gândire Socială Iniţative

Clubul de Gândire Socială Iniţiative este un grup de persoane sensibile la ceea ce se întâmplă în mediul lor. Dorim să participăm activ la viața socială și să influențăm schimbările din jurul nostru.

Misiunea Clubului este  sprijinirea oamenilor şi a organizaţiilor în dezvoltarea competențelor, a capacitǎţilor, a potențialului și a planurilor legate de funcționarea în societatea civilă și în democrație.

Ne îndeplinim misiunea în primul rând prin activități de instruire și consultanță adresate diferitelor grupuri sociale. Gama instruirilor noastre de formare este foarte largă – pornind de la cursuri de instruire privind pregătirea absolvenților de liceu și a studenților pentru piața muncii, prin ateliere artistice, instruiri pentru formatori și terminând cu instruiri privind desfășurarea consultărilor publice.

Sprijinim autorităţile urbane locale și instituțiile publice în consultările publice și în eforturile de implicare reală a locuitorilor în procesul de luare a deciziilor referitoare la problemele lor locale.

Modul nostru de dezvoltare a comunităților locale active constă în sprijinirea organizațiilor sociale. De aceea implementăm proiecte, cum ar fi Împreună pentru Regiune, al cărui scop a fost consolidarea cooperării sectorului neguvernamental cu administrația locală. În plus organizăm instruiri pentru persoanele care activează în ONG-uri  cu denumirea Manager Profesionist ONG. De asemenea, am colaborat la crearea Modelului de Cooperare între organizațiile neguvernamentale și autoritățile locale.

Nu acționăm singuri! Lucrăm în mod activ nu numai la nivel local sau național, ci și la nivel internațional.

Activitățile Clubului de Gândirea Socială Iniţiative

Consolidarea democrației la nivel local

Desfășurăm activităţi care vizează consolidarea colaborării dintre localnici și autorităţile locale. Organizăm cursuri de formare și ateliere cu privire la modul de desfășurare a consultărilor publice. Îi învățăm pe locuitori cum să coopereze în mod eficient cu autoritățile locale și pe funcționari cum să-i implice efectiv pe locuitori în viața comunităților locale.

Ajutor pentru organizațiile neguvernamentale

Sprijinim organizațiile neguvernamentale în implementarea activităților acestora. Organizăm instruiri și traininguri în domeniul managementului ONG-urilor.  Cursul de formare „Manager Profesionist în ONG” este un instrument complex de formare a liderilor organizațiilor neguvernamentale.

Cooperarea internațională

Ne desfășurăm activitățile  în colaborare cu organizații și instituții din întreaga Europă, inclusiv cu universități din Germania și Suedia, cu organizații neguvernamentale din Italia, România, Turcia, Germania, Portugalia, Bulgaria și Spania.

Citiți mai multe despre proiectele noastre internaționale (în limba engleză).

Vă invităm la Inițiative!