Znajdź pracę!

 

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy prowadzi bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Znajdź pracę!”. Trenerzy Inicjatyw poprowadzą szkolenia, które dostarczą umiejętności niezbędne uczniom w planowaniu rozwoju zawodowego i w poszukiwaniu pracy.

Cele warsztatów

 • Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych;
 • rozwinięcie umiejętności formułowania celów zawodowych i wytyczania dróg ich realizacji;
 • praktyczne przygotowanie uczestników do poszukiwania pracy;
 • przekazanie wiedzy na temat różnych form aktywności zawodowej; wolontariat, staż, praktyki;
 • rozwinięcie umiejętności autoprezentacji uczestników szkolenia.

Uczestnicy

Warsztaty skierowane są do uczniów klas drugich oraz klas maturalnych.

Metody szkoleniowe

Przykładowe metody zastosowane w szkoleniu: burza mózgów, gra symulacyjna, praca w grupach, analiza przypadku, dyskusja, autoanaliza. Dodatkowo proponujemy indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia już po jego zakończeniu.

Trenerzy

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Wszyscy nasi trenerzy ukończyli kursy i warsztaty trenerskie organizowane przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy. Autorzy szkolenia mają także doświadczenie w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników.

Zorganizuj warsztaty

Zorganizuj warsztaty „Znajdź pracę!” razem z nami. Nasza oferta skierowana jest do szkół ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych.

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy zapewnia część merytoryczną warsztatów:

 • dostosowanie programu warsztatu do potrzeb uczniów i szkoły,
 • materiały szkoleniowe selekcję uczestników,
 • przeprowadzenie warsztatów przez profesjonalnych trenerów,
 • ewaluację szkoleń.

Od partnera oczekujemy zajęcia się stroną organizacyjną warsztatów:

 • promocja warsztatów,
 • współpraca z nauczycielami i szkołami ponadgimnazjalnymi,
 • rekrutacja uczestników,
 • udostępnienie sal szkoleniowych (najlepiej w szkołach),
 • zapewnienie wyżywienia, noclegu i przejazdu trenerów (nie dotyczy Warszawy),
 • zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń (poczęstunek i obiad).

Warsztaty odbywają się w sobotę i trwają około 7 godzin. Liczba uczestników jednej grupie nie powinna przekraczać 16 osób. Liczba grup do ustalenia.

Szczegółowe informacje

szkolenia@inicjatywy.org