Warsztaty międzykulturowe

Celem projektu jest integracja kulturowa, wymiana doświadczeń i przełamywanie stereotypów. Za priorytet stawiamy budowanie efektywnej komunikacji między przedstawicielami różnych kultur, do czego dążymy poprzez realizowanie celów szczegółowych, takich jak rozwój umiejętności negocjacyjnych, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, a także pracy z grupą i w grupie. W pierwszej edycji projektu, która odbyła się w 2010 r. wzięli udział uczestnicy z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy.