Projektowanie szkoleń

Zaawansowane Warsztaty Umiejętności Trenerskich
PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

Celem szkolenia jest kształtowanie umiejętności trenerskich w ramach planowania i projektowania programu szkoleniowego. Warsztat jest poświęcony etapom przygotowania szkolenia od pierwszego spotkania ze „zleceniodawcą” do ewaluacji sesji szkoleniowej. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać i badać potrzeby szkoleniowe oraz zdobędą umiejętność budowania programu szkolenia, nakierowanego na zaplanowany rezultat.

Szkolenie to jest częścią Indywidualnego Programu Rozwoju Trenerów. Cały program składa się z warsztatów trenerskich podstawowych, zaawansowanych (w skład których wchodzi to szkolnie) oraz z indywidualnych zajęć doradczo – mentorskich. Początkującym trenerom program umożliwia zdobycie pierwszych trenerskich  szlifów a bardziej doświadczonym trenerom pozwoli podnieść ich kwalifikacje.  Program jest dostosowywany do umiejętności i doświadczenia każdego uczestnika.

Główne zagadnienia:

  • Poznają różnice między szkoleniem a projektem szkoleniowym
  • Dowiedzą się w jaki sposób mogą być określane potrzeby szkoleniowe/poznają metody rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS)
  • Poznają cykl uczenia się D. Kolba i nauczą się wykorzystywać go budowania sesji szkoleniowej
  • Nauczą się przekładać potrzeby na cele szkoleniowe
  • Poznają zasady wyznaczania celów szkoleniowych i przećwiczą ich określanie i weryfikację
  • Nauczą się dostosowywać metody szkoleniowe do celów edukacyjnych
  • Opracują własny plan szkolenia
  • Przygotują szczegółowy konspekt modułu szkoleniowego
  • Wypracują dobre praktyki konstruowania programu/konspektu/ oferty szkolenia
  • Poznają podstawowe narzędzia oceny efektywności szkoleń

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie miało formę warsztatów. Zastosowane metody umożliwią zaangażowanie się wszystkich uczestników (dyskusje, studia przypadków, ćwiczenia w grupach). Uczestnicy samodzielnie zaprojektują program jednodniowego (4h) szkolenia, realizującego założone cele i wykorzystującego metody poznane na zajęciach.