Praca z grupą i w grupie

Zaawansowane Warsztaty Umiejętności Trenerskich
PRACA Z GRUPĄ I W GRUPIE

Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów działania ludzi w grupie i jako grupa szkoleniowa. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak rozpocząć proces grupowy, nauczą się świadomie wpływać na dynamikę w grupie szkoleniowej oraz rozpoznawać i efektywnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi.. Dodatkowym atutem będzie prowadzenie elementów szkolenia w trakcie warsztatu, dzięki czemu uczestnicy doświadczą różnych funkcji trenerskich.

Szkolenie to jest częścią Indywidualnego Programu Rozwoju Trenerów. Cały program składa się z warsztatów trenerskich podstawowych, zaawansowanych (w skład których wchodzi to szkolnie) oraz z indywidualnych zajęć doradczo – mentorskich. Początkującym trenerom program umożliwia zdobycie pierwszych trenerskich  szlifów a bardziej doświadczonym trenerom pozwoli podnieść ich kwalifikacje.  Program jest dostosowywany do umiejętności i doświadczenia każdego uczestnika.

Główne zagadnienia:

  • Role/pozycje zajmowane w grupie
  • Podnoszenie efektywności komunikacji
  • Funkcje trenera w pracy z grupą
  • Atmosfera szkoleniowa, aktywność uczestników
  • Trudne sytuacje, trudni uczestnicy…
  • Konflikty w grupie i sposoby ich rozwiązywania

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie miało formę warsztatów. Zastosowane metody umożliwią zaangażowanie się wszystkich uczestników (dyskusje, studia przypadków, ćwiczenia w grupach).