Indywidualne zajęcia doradczo – mentorskie

Indywidualne zajęcia doradczo – mentorskie w ramach indywidualnego programu rozwoju trenerów

Zajęcia indywidualne skierowane są do osób, które ukończyły Podstawowe Warsztaty Umiejętności Trenerskich oraz co najmniej dwa szkolenia w ramach zaawansowanych Warsztatów Umiejętności Trenerskich (do wyboru są następujące szkolenia: Praca z grupą i w grupie Autoprezentacja trenera Projektowanie szkoleń). Celem tej części Indywidualnego Programie Rozwoju Trenerów jest udoskonalenie umiejętności trenerskich w czasie indywidualnej pracy każdego uczestnika z doświadczonym trenerem – mentorem. Zajęcia indywidualne rozpoczynają się od analizy zdolności i umiejętności Uczestnika.

W trakcie tych pierwszych kilku spotkań zastanawiamy się wspólnie z Uczestnikiem nad obszarami, które chciałaby w sobie wzmocnić i nad którymi będziemy pracować podczas kolejnych spotkań indywidualnych. Tryb spotkań, czas ich trwania jest do indywidualnego uzgodnienia z prowadzącym trenerem/mentorem.

Kolejnym etapem będzie rozwój kluczowych dla Uczestnika umiejętności trenerskich. W trakcie tego etapu Uczestnik wzmacnia swoje mocne strony, rozwija kolejne kompetencje pod okiem doświadczonego trenera – mentora przygotuje autorski program szkoleniowy.

Uwieńczeniem tej współpracy jest samodzielne przeprowadzenie autorskiego programu szkolenia z wybranej przez siebie tematyki dla niewielkiej grupy szkoleniowej. W trakcie tego szkolenia trener/mentor pełni rolę superwizora, który po zakończonym programie udziela informacji zwrotnej i dokonuje jego ewaluacji/oceny. Wskazówki trenerskie jakie uzyska Uczestnik podczas całego programu współpracy z trenerem/mentorem będą pomocne w dalszym doskonaleniu swoich umiejętności i podnoszeniu jakość realizowanych w przyszłości szkoleń.

W skład programu indywidualnego wchodzą:

  1. Wsparcie w rozwoju i wzmacnianie kompetencji trenerskich Uczestnika
  2. Pomoc przy stworzeniu programu szkoleniowego – 1+2 łącznie 8 godzin indywidualnych konsultacji.
  3. Pomoc i organizacja szkolenia (sala szkoleniowa, rekrutacja uczestników szkolenia).
  4. Superwizja autorskiego warsztatu trenerskiego