Autoprezentacja trenera

Zaawansowane Warsztaty Umiejętności Trenerskich
AUTOPREZENTACJA TRENERA

Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych umiejętności prezentacji siebie w trakcie prowadzenia szkoleń. Uczestnicy staną się bardziej świadomi sposobu, w jaki są odbierani przez innych, zdobędą wiedzę, jak wywoływać dobre wrażenie na innych osobach i będą mogli modyfikować swoje zachowania tak, aby były bardziej zgodne z komunikatem, jaki chcą przekazać. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem kamery.

Szkolenie to jest częścią Indywidualnego Programu Rozwoju Trenerów. Cały program składa się z warsztatów trenerskich podstawowych, zaawansowanych (w skład których wchodzi to szkolnie) oraz z indywidualnych zajęć doradczo – mentorskich. Początkującym trenerom program umożliwia zdobycie pierwszych trenerskich  szlifów a bardziej doświadczonym trenerom pozwoli podnieść ich kwalifikacje.  Program jest dostosowywany do umiejętności i doświadczenia każdego uczestnika.

Główne zagadnienia:

  • Autoprezentacja: analiza własnego stylu prezentacji pod kątem celu i audytorium;
  • Techniki wywierania pozytywnego wrażenia;
  • Efektywna komunikacja jako narzędzie autoprezentacji;
  • Mowa ciała, praca głosem;
  • Budowanie relacji z odbiorcami; atmosfera, przestrzeń, dynamika;
  • Profesjonalna prezentacja; przygotowanie merytoryczne i mentalne.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie miało formę warsztatów. Zastosowane metody umożliwią zaangażowanie się wszystkich uczestników (dyskusje, studia przypadków, ćwiczenia w grupach). Uczestnicy samodzielnie przygotują i poprowadzą próbne szkolenie na forum grupy.