senior.inicjatywy.org

Klub Myśli Społecznej „Inicjatywy” w partnerstwie z Collegium Civitas otrzymało dofinansowanie projektu pt.  „Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów” w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Promocji Zdrowia Seniorów, która wychodzi naprzeciw  zaleceniom długofalowej polityki senioralnej.

 

Zapraszamy na dedykowaną sekcję senior.inicjatywy.org