Razem dla Regionu

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy w partnerstwie z Collegium Civitas oraz niemiecką organizacją Technologie-Netzwerk Berlin e. V.
zrealizował projekt „Razem dla regionu”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG – Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Głównym celem projektu jest poprawa sprawności organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z samorządem lokalnym na Podlasiu.

W ramach projektu odbyły się 3 rodzaje działań:

Collegium Civitas zrealizowało w Warszawie innowacyjny cykl szkoleniowo – coachingowy skierowany tylko dla działaczy organizacji pozarządowych z Podlasia w zakresie:

  • zarządzania organizacją
  • specyfiki i sposobów działania administracji publicznej
  • networkingu i partnerstw lokalnych
  • pozyskiwania funduszy
  • promocji

Działanie realizowane zostało w oparciu o doświadczenia Collegium Civitas zebrane podczas realizacji studiów podyplomowych Zarządzanie organizacją pozarządową.

Następnym działaniem były cykl warsztatów, prowadzonych metodami aktywnymi w blokach tematycznych po 2 dni (16 godzin). Zakres warsztatów, które odbyły się w Białymstoku:

  • Animacja środowiska lokalnego (warsztat dla połączonych grup prowadzony przez partnera Technologie-Netzwerk Berlin e. V.)
  • Partnerstwo lokalne (formy partnerstw, warunki prawne)
  • Zadanie publiczne – skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów społecznych
  • Autoprezentacja, prezentacja, kształtowanie wizerunku organizacji
  • Komunikacja i negocjacje społeczne

Doradztwo i coaching w budowaniu partnerstw lokalnych oraz upowszechnianie dobrych praktyk.
Celem doradztwa było praktyczne wdrożenie wypracowanych przez uczestników koncepcji rozwiązywania problemów społecznych. Wsparciem dla osób pracujących w swoim środowisku lokalnych był tzw. panel ekspertów skupiający specjalistów z różnych dziedzin pozarządowych, m.in.: zarządzanie organizacją pozarządową, finanse, komunikacja interpersonalna, tworzenie partnerstw etc.

Ostatnim działaniem w ramach projektu była konferencja podsumowująca, która odbyła się w maju 2009 r. w Białymstoku. Na potrzeby konferencji przygotowana została broszura na temat budowania partnerstw lokalnych (pobierz broszurę w wersji *.pdf)