Profesjonalny Manager w NGO

Projekt Profesjonalny Manager w NGO zrealizowany przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy wraz z Collegium Civitas skierowany był do liderów i działaczy organizacji pozarządowych z całej Polski. Głównym jego celem było podniesienie kompetencji i profesjonalizacja w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, realizacji zadań publicznych i społecznych, zarządzania projektem, zarządzania personelem i współpracy z wolontariuszami, sposobów finansowania działalności pozarządowej, komunikacji i współpracy w grupie, współpracy z mediami.

W ramach projektu przeprowadzony był cykl szkoleniowo-coachingowy – oparty na programie studiów podyplomowych prowadzonych przez prof. dr hab. Ewę Leś w Collegium Civitas w Warszawie. Podczas cyklu szkoleń Profesjonalny menedżer w NGO odbędą się zajęcia praktyczno-umiejętnościowe czyli cykl warsztatów animacyjnych, doradztwo – uczestnicy mogli korzystać ze wsparcia ekspertów i praktyków oraz panelu ekspertów.

Zajęcia odbywały się  w Warszawie, w Collegium Civitas. Poprowadzili je m.in.: Tomasz Bruski (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii), Przemysław Derwich (Klub Myśli Społecznej Inicjatywy i MRR), Agnieszka Jastrzębska (Klub Myśli Społecznej Inicjatywy), Ewa Leś (Collegium Civitas i Instytut Polityki Społecznej UW), Radosław Skiba (ngo.pl), Przemysław Radwan-Rohrenschef (Stowarzyszenie Szkoła Liderów) i Marcin Wojdat (Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m. st. Warszawy).

Na zakończenie projektu został przygotowany elektroniczny multimedialny pakiet edukacyjny.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

NGO.PL jest patronem medialnym projektu.