Podstawowe Warsztaty Umiejętności Trenerskich

Podstawowe Warsztaty Umiejętności Trenerskich

Podstawowe Warsztaty Umiejętności Trenerskich skierowane są do studentów i absolwentów, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych, początkujących trenerów, nauczycieli, pracowników działów personalnych i szkoleniowych oraz do wszystkich osób, które chciałyby pracować jako trenerzy i organizatorzy szkoleń. Wiedza i umiejętności zdobyte dzięki szkoleniu zwiększą Twoje kompetencje w obecnym miejscu pracy lub zwiększą Twoje szanse na znalezienie ciekawej pracy i z pewnością będą atutem w rozmowach z pracodawcami.

Podstawowe Warsztaty Umiejętności Trenerskich są częścią Indywidualnego Programu Rozwoju Trenerów. Cały program składa się z warsztatów trenerskich podstawowych, zaawansowanych oraz z indywidualnych zajęć doradczo – mentorskich. Początkującym trenerom program umożliwia zdobycie pierwszych trenerskich  szlifów a bardziej doświadczonym trenerom pozwoli podnieść ich kwalifikacje.  Program jest dostosowywany do umiejętności i doświadczenia każdego uczestnika.

Cele warsztatów:

  • weryfikacja wyobrażeń o zawodzie trenera,

 

  • zdobycie wiedzy na temat przygotowywania warsztatów, metod aktywizujących oraz pracy z grupą,

 

  • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących komunikacji i autoprezentacji oraz radzenia sobie ze stresem,

 

  • poznanie i zrozumienie procesów grupowych (i ich wpływ na przygotowanie szkolenia),

 

  • zachęcenie uczestników do prowadzenia własnych projektów szkoleniowych,

 

 • rozwinięcie umiejętności trenerskich uczestników warsztatów.

 

Tematyka warsztatów:

Warsztaty obejmuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z pracą trenera, m.in.:

  • budowanie programu szkoleniowego,

 

  • trudne sytuacje szkoleniowe,

 

  • metody pracy trenera,

 

  • komunikacja interpersonalna,

 

  • panowanie nad stresem,

 

  • autoprezentacja,

 

  • praca w grupie,

 

  • samodzielne prowadzenie warsztatów.

 

Terminy i miejsce warsztatów:

termin: 6, 7, 20, 21 III
Warsztaty składają się z czterech dni i odbywają się przez dwa weekendy (ok. 30 godz. szkoleniowych) w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki.

 

Koszty warsztatów:

Cena podstawowa warsztatów wynosi 820 zł.

 

Oszczędź 100 zł! Jeśli zapłacisz za szkolenie wcześniej niż dwa tygodnie przed dniem szkolenia, zapłacisz 720 zł.

 

Oszczędź jeszcze więcej! Możesz oszczędzić jeszcze więcej, jeśli kupisz Podstawowe Warsztaty Umiejętności Trenerskich w ramach  Indywidualnego Programu Rozwoju Trenerów

Szkolenia za darmo! Istnieje możliwość sfinansowania szkoleń indywidualnych przez urzędy pracy. Sprawdź, czy urząd pracy w Twoim miejscu zamieszkania oferuje ten rodzaj wsparcie. Klub Myśli Społecznej jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych, co umożliwia finansowanie naszych szkoleń przez urzędy pracy w całej Polsce.  Przeczytaj więcej informacji na stronie Urzędu Pracy m. st. Warszawy

 

Dodatkowe zniżki

  • 10% zniżki jeśli jedno zgłoszenie obejmuje co najmniej 3 osoby

15% zniżki jeśli jedno zgłoszenie obejmuje co najmniej 5 osób

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek:
Bank Pekao SA I/O Warszawa
21124010371111001001328007

 

Warunki rezygnacji ze szkolenia:

Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, otrzyma zwrot opłaty w całości. Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach na mniej niż 7 dni roboczych przed datą szkolenia i na miejsce rezygnującego nie zgłosi się nowy uczestnik, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy ma prawo do zatrzymania 50% wniesionej opłaty. Jeśli uczestnik zrezygnuje na dzień przed szkoleniem lub w dniu szkolenia, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy nie będzie zwracał opłat za szkolenie.

Informacje i zgłoszenia

Jeśli chcesz zadać nam pytanie w tej sprawie, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: szkolenia@inicjatywy.org.
Już dziś możesz wysłać zgłoszenie na warsztaty. Pobierz formularz i wyślij do nas mailem lub faksem.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: szkolenia@inicjatywy.org lub na numer faksu: 022 266 06 62.