Nasz konflikt – nasza odpowiedzialność

W 2005 r. zrealizowaliśmy projekt Nasz konflikt – nasza odpowiedzialność. Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie z Litwy, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Głównym celem projektu było zapoznanie uczestników z alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży i z ich rolą w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy projektu w czasie kursu zdobyli wiedzę o tym, jak pracować z młodzieżą w sytuacjach konfliktu, jak propagować wśród młodzieży ideę podejmowania odpowiedzialności za własne konflikty i prób rozwiązania konfliktów własnymi siłami, ewentualnie przy pomocy wykwalifikowanych mediatorów.