Jak ciekawie uczyć

W 2004 r. na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowaliśmy warsztaty dla studentów oraz wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych Jak ciekawie uczyć. Celem kilkumiesięcznych warsztatów było uzupełnienie wiedzy i umiejętności trenerskich. Warsztaty skierowane były do osób, które planowały związać swoją przyszłość zawodową z nauczaniem, prowadzeniem szkoleń itp. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie warsztatami rozwinęliśmy je w Warsztaty Umiejętności Trenerskich.