Zarządzanie w ochronie środowiska

Zarządzanie w ochronie środowiska

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych aspektów prawa polskiego i UE w zakresie ochrony środowiska. Uczestnicy poznają główne instrumenty/narzędzia zarządzania ochroną środowiska oraz mają możliwość przećwiczyć zasady wariantowania i analiz wielokryterialnych.