Programy konsultacyjno-promocyjne

Przygotowanie i organizacja programów konsultacyjno-promocyjnych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego organizowania programów konsultacyjnych; w ramach zajęć przećwiczone zostaną skuteczne metody zarządzania konsultacjami społecznymi. Zakres szkolenia zawiera ideę demokracji środowiskowej, budowanie potencjału społecznego, etapów programów i realizację badania opinii. W dodatkowym module szkoleniowym zawarte są działania PR, organizacja spotkań informacyjnych i konsultacyjnych, dobre praktyki UE