Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktów i realizacji konsultacji społecznych wokół inwestycji infrastrukturalnych. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady „mapowania otoczenia”, doświadczą barier komunikacyjnych i wypracują konstruktywne metody radzenia sobie z barierami w komunikacji z poszczególnymi grupami odbiorców.  Dodatkowym modułem szkoleniowym jest poznanie roli technicznych aspektów komunikacji w dochodzeniu do porozumienia oraz przygotowanie listy elementów niezbędnych do przeprowadzenia idealnych spotkań informacyjnych.