Konsultacje społeczne wokół inwestycji

Przedstawiamy Państwu ofertę trzech nowych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się organizacją lub uczestniczących w konsultacjach społecznych wokół inwestycji infrastrukturalnych.

Cel szkoleń

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w proces konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie przygotowywania inwestycji. Uczestnicy szkoleń poznają nie tylko najważniejsze zagadnienie związane z procesem konsultacji społecznych i zarządzania środowiskiem, będą mieli również okazję do zdobycia kompetencji z zakresu prawa ochrony środowiska, technik rozwiązywania sporów ekologicznych oraz psychologii konfliktu (negocjacje typu win – win).

Rezultatem szkoleń będą umiejętności zapobiegania konfliktom społecznym, praktycznego prowadzenia konsultacji społecznych oraz negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Odbiorcy szkoleń

Szkolenia skierowane są do osób zajmujących się przygotowaniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  pracowników organów wydających decyzje środowiskowe, inwestorów realizujących inwestycje infrastrukturalne, przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach społecznych oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie 1. Przygotowanie i organizacja programów konsultacyjno-promocyjnych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego organizowania programów konsultacyjnych. W ramach zajęć przećwiczone zostaną skuteczne metody zarządzania konsultacjami społecznymi. Zakres szkolenia obejmuje zasady demokracji środowiskowej, tworzenie potencjału społecznego, przygotowanie programów, spotkań informacyjnych i konsultacyjnych oraz realizację badania opinii dot. inwestycji infrastrukturalnych.
Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
– przyczyny konfliktów środowiskowych,
– rodzaje konsultacji społecznych,
– psychologiczny mechanizm konfliktu,
– programy informacyjno – konsultacyjne,
– etapy konsultacji społecznych,
– kryteria oceny wariantów,
– zarządzanie programem informacyjno – konsultacyjnym.

Trenerka: dr Katarzyna Iwińska

Szkolenie 2. Zarządzanie ochroną środowiska

Celem szkolenia jest wykształcenie menedżerskiego podejścia do zagadnień związanych ze środowiskiem i jego ochroną, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej zaostrzanych przepisów i ograniczeń związanych z gospodarowaniem zasobami środowiska. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia oceny skutków działalności człowieka w środowisku wraz z przedstawieniem koniecznych do wdrożenia działań w różnych horyzontach czasowych. Wiedza o dostępnych instrumentach służących realizacji zadań z zakresu zarządzania ochroną środowiska pozwoli przyszłym planistom, urzędnikom, przedsiębiorcom czy decydentom dobierać optymalne działania do bieżących potrzeb w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i społecznego.
Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
– narzędzia zarządzania ochroną środowiska,
– analiza inwestycji szczególnie konfliktogennych,
– analiza wielokryterialna,
– wariantowanie przedsięwzięcia,
– ocena wariantów.

Trener: dr Artur Badyda

Szkolenie 3. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Celem szkolenia jest omówienie i przećwiczenie mechanizmów skutecznej komunikacji oraz zasad efektywnego budowania przekazów. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia z zakresu narzędzi konsultacji społecznych, komunikacji w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych.
Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
– narzędzia komunikacji społecznej,
– przeszkody w komunikacji,
– komunikacja w sytuacjach trudnych,
– techniki prowadzenia konsultacji społecznych,
– „trudni uczestnicy”,
– efektywna komunikacja (efektywne komunikowanie trudnego przekazu).

Trenerki: Agnieszka Jastrzębska

 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem mailowo pod adresem szkolenia@inicjatywy.org.