Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych

W 2010 r. zorganizowaliśmy projekt szkoleniowo – edukacyjny Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych. Celem projektu było przygotowanie działaczy ekologicznych organizacji pozarządowych, pracowników przedsiębiorstw realizujących projekty infrastrukturalne oraz pracowników jednostek samorządowych do współpracy w sytuacjach potencjalnie konfliktowych na tle ochrony środowiska w miejscach, gdzie realizowane są inwestycje infrastrukturalne.

W ramach projektu odbył się cykl czterech szkoleń o następującej tematyce: konsultacje społeczne, zarządzanie w ochronie środowiska, psychologia konfliktu oraz komunikacja społeczna w sytuacjach konfliktowych. W szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 80 osób – przedstawicieli inwestorów, organizacji ekologicznych, pracowników urzędów odpowiedzialnej za wydawanie decyzji środowiskowych, naukowców. Obecnie kontynuujemy szkolenia o tej tematyce .

czytaj dalej


W ramach projektu przeprowadziliśmy także badania społeczne, których celem było poznanie opinii na temat prowadzonych w Polsce konsultacji społecznych w procesie inwestycyjnym, pokazanie pozytywnych i negatywnych przykładów konsultacji społecznych oraz zysków i kosztów konsultacji. Pobierz raport z badań – link do pliku z raportem.

Na zakończenie realizacji projektu odbyła się konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stron uczestniczących w procesie konsultacji społecznych. W czasie konferencji wyniki swoich badań i doświadczenia w konsultacjach społecznych  prezentowali przedstawiciele szwedzkiego Uniwersytetu Uniwersytetem Nauk Rolniczych, Collegium Civitas z Warszawy oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt realizowany był przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy w partnerstwie z Collegium CivitasSchool for Forest Engineers w Skinnskatteberg w Szwecji. Patronat medialny: ngo.pl.


Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także budżetu państwa w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.