Warsztaty międzykulturowe

Zapraszamy do zapoznania się z  projektem międzynarodowym Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy realizowanym przy współpracy z Support Centre for Public Initiatives (Rosja), Initiative Mittel- und Osteuropa (Niemcy) oraz Junior Chamber International Ukraine (Ukraina).

Projekt powstał z potrzeby pogłębienia współpracy na poziomie międzynarodowym – pomiędzy Europą Wschodnią a Zachodnią. Skierowany jest przede wszystkim do osób, których przyszła działalność wiązać się będzie z aktywnością w środowisku międzynarodowym. Zaprojektowane specjalnie z myślą o nich 7-dniowe szkolenie ma wskazać skuteczne narzędzia potrzebne w tego typu pracy. Wiedzieć wszystko o systemie politycznym, prawie czy sytuacji gospodarczej innego kraju to jedno, rozumieć, akceptować różnice i umieć się komunikować – to zupełnie inna sprawa. Naprawdę efektywna współpraca między Wschodem a Zachodem może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy dogłębnie poznamy kulturę przyszłych partnerów, ich sposób myślenia, działania i rozumienia otaczającej rzeczywistości.

Celem projektu jest daleko idąca integracja kulturowa, wymiana doświadczeń i przełamywanie stereotypów. Za priorytet stawiamy budowanie efektywnej komunikacji między przedstawicielami różnych kultur, do czego dążymy poprzez realizowanie celów szczegółowych takich, jak rozwój umiejętności negocjacyjnych, nawiązywania i podtrzymywanie kontaktu, a także pracy z grupą i w grupie. Kolejnym ważnym celu projektu jest tworzenie sieci kontaktów między działaczami z krajów uczestniczących w przedsięwzięciu.

Podczas warsztatów prezentowaliśmy uczestnikom, jak przekuć potencjalne trudności na przyszłe sukcesy. Właściwie wykorzystana różnorodność kulturowa jest bowiem siłą, a nie słabością. Całość realizowanych działań przyczyni się do promocji idei aktywnej kooperacji między Europą Zachodnią a Europą Środkowo-Wschodnią.

Warsztaty odbyły się 19 – 25 kwietnia 2010 roku w Kazimierzu Dolnym na Wisłą. Za pomocą aktywnych metod uczenia takich, jak case studies, brain-storming, praca w grupach, gry i symulacje, odgrywanie ról czy drama, uczestnicy mogli zrozumieć i przełamać wzajemne stereotypy oraz nawiązać pozytywne relacje mimo różnic kulturowych.

Jednym z celów projektu jest także zachęcenie do podejmowania międzynarodowych przedsięwzięć, co wzmacnia potencjał organizacji pozarządowych, stanowiących podstawę społeczeństwa obywatelskiego.