treść promocji kursu NGO

Zapraszamy do zapoznania się z multimedialnym kursem Profesjonalny Menedżer w NGO

Kurs składa się z pięciu różnorodnych modułów:

  • Prawo
  • Finanse
  • Relacje z otoczeniem
  • HR i wolontariat
  • Zarządzanie projektami

Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zasobów poradnika w celu poszerzenia i sprawdzenia własnej wiedzy.

Kurs powstał w ramach projektu „Profesjonalny Menadżer w NGO” realizowanego przy współpracy Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy i Collegium Civitas.

NGO.PL jest patronem medialnym projektu.

Szkolenia dofinansowane są ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kurs można znaleźć tutaj: http://www.inicjatywy.org/publikacje/kurs

Dziękujemy za zainteresowanie i życzymy ciekawej lektury.

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy

www.inicjatywy.org